П`ятниця, 21.02.2020, 18:22
Головна

Реєстрація

Вхід
Вітаю Вас Гість | RSS
Радіо
www.radiobells.com #radiobells_script_hash
Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [0]
Для вчителів [7]
Для батьків [2]
Для вчителів та батьків [1]
Корисна інформація

Електронні версії підручників та віртуальна бібліотека

Всеукраїнська шкільна освітня мережа "Щоденник"

Видання для освітян

Міні-чат
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 50
Корисні посилання

Портал Академії

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Для вчителів

Особливості математичної та інформатичної компетентностей в умовах Нового Державного стандарту

Cлайд 2: “Сьогодні у нас дві проблеми в навчанні. Перша – це перевантаженість предметами. Однозначно такого обсягу не може бути. І друга проблема – те, що ми даємо суто навчальний матеріал. Випускник нашої української школи не вміє застосувати набуті знання в житті.

Він, як фарширована риба, розумієте?
Нібито і риба, але не плаває”.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Слайд 3: В Україні розпочинається реформа загальної середньої освіти. Від вересня 2017 року проект нового Стандарту початкової освіти апробуватиметься.

Слайд 4: Метою початкової освіти є гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, виховання загальнолюдських цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Зміст початкової освіти розроблено на основі компетентнісного підходу. Формування знань, умінь, ставлень, що є сутністю компетентнісного підходу, забезпечують у майбутньому здатність особистості успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади. Стандарт початкової освіти передбачає організацію освітнього процесу із застосуванням діяльнісного підходу на (слайд 5) інтегровано-предметній основі та з переважанням ігрових методів у першому циклі (1–2 класи) та на інтегровано-предметній основі у другому циклі (3–4 класи). Стандарт передбачає інтегроване навчання в початковій школі. Теми для викладання змісту в рамках інтегрованих курсів можуть обирати як вчитель, так і діти.

Наприклад, вийшов фільм про Супергероя, який зацікавив дітей. Вчитель бере цю тему, ставить задачі і проблемні ситуації, через які розвиваються предметні навички. Скажімо, “за скільки часу Супергерой може дістатися з одного будинку до іншого, аби допомогти дівчинці?”.

Слайд 6: Учительство може використовувати новий Стандарт початкової освіти для створення навчальних програм, предметів або курсів. У навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачено 20% резервного часу, який вчитель може використовувати на свій розсуд (на засвоєння навчального матеріалу, на закріплення матеріалу, для допомоги дітям, які не встигають за навчальною програмою, або ж для опрацювання теми, яку пропонують діти, піти з учнями в музей).

Наприкінці кожної чверті – корекційно-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей учнів, адже всі вони навчаються згідно зі своїми темпом та особливостями.

Навчальні програми предметів або курсів розробляють учителі з урахуванням мети і загальних цілей у рамках кожної з дев’яти освітніх галузей. Звичні для нас “математика” пропонується теж інтегрувати, але не повністю. 3 4-х годин на тиждень вивчення математики один урок викладатиметься в рамках інтегрованого курсу, а інші три – як окремі навчальні предмети.

Слайд 7: Зокрема, математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формування ключових компетентностей учнів як загальних цінностей, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню.

З точки зору компетентнісно зорієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу, зміст математичної освіти має бути спрямований на досягнення таких цілей:

 • розвиток логіко-математичного, критичного мислення дитини,
 • здатності розуміти й оцінювати математичні факти й закономірності,
 • робити вибір, розв’язувати проблеми математичного змісту в повсякденних життєвих ситуаціях.

Зміст інформативної освіти полягає у формуванні в учня/учениці здатності до вирішення проблем із використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту; безпечна та етична діяльність в інформаційному суспільстві.

Ми навчаємо дітей математиці не для того, щоб опанувати цей навчальний предмет, а заради підготовки їх до майбутнього дорослого життя у швидкозмінному світі. Сьогодні не можливо уявити у професійному і повсякденному житті людини без використання математичних і інформаційних методів для розв`язування проблем. Тому дуже важливим є розуміння дитиною ролі математики у пізнанні дійсності, здатність логічно міркувати , застосовувати обчислювальні навички у навчально – пізнавальних та практико зорієнтованих ситуаціях.

Слайд 8: Порівняно з попереднім стандартом, в оновленому набуло розширення коло ключових компетентностей , крім вміння вчитися, наголошено на здатності логічно міркувати, умінню критично мислити, робити вибір, розв’язувати проблеми математичного змісту в повсякденних життєвих ситуаціях. З математики дитина має вміти не лише лічити, але й оперувати багатоцифровими числами для визначення протяжності річок, висоти гір, чисельності населення тощо.

Крім того – передбачати результат математичних дій, обґрунтовувати і записувати їх, використовуючи математичну мову. Мається на увазі, що вчитель має дати учням час на пошук своїх варіантів розв’язання задач. Адже вони дуже швидко завчають алгоритми і схеми, а потім просто їх використовують замість логічного розмірковування та мислення.

Тому в Стандарті згадується потреба шукати свою відповідь, свій шлях вирішення проблеми чи задачі – і не лише в математичній освітній галузі. Важливо, що дитина має сама вміти шукати помилки в розв’язанні своїх задач. А також вміє скласти маршрут для подорожі, походу, використовуючи знаки, які пов’язані з поворотами (направо, вліво).

Інформатична освітня галузь стосується не лише вивчення інформатики. Але й роботи з різними видами інформації, етичної поведінки з нею та безпеки. Зокрема, дитина має регулювати час сидіння за пристроями, розрізняти приватну та публічну інформацію, порівнювати сильні та слабкі паролі.

Дитина зазначає авторство власних робіт (прізвище, ім’я, дата), цитує та вказує джерела інформації, прогнозує наслідки плагіату в щоденному житті та онлайн.

Учень обирає відповідні носії інформації, створює документи для її поширення, вдосконалює зовнішній вигляд документів, використовуючи можливості комп’ютерних програм, створює прості мультимедійні продукти за допомогою вчителя, налаштовує елементи комп’ютерної програми для створення зображень та усуває прості несправності (перезавантажити комп’ютер, перевірити наявність мережі тощо).

В оновленому Стандарті визначені загальні очікувані результати та Конкретні очікувані результати (КОР), очікувані результати тижня відображають кроки на шляху до досягнення відповідного конкретного очікуваного результату. (слайд 9)У Додатку до Стандарту початкової освіти подано «Покажчик наскрізних умінь», які реалізуються в рамках освітньої галузі. Розвиток наскрізних умінь буде індикатором впровадження компетентнісного підходу на рівні конкретної шкільної практики. Орієнтування на наскрізні вміння забезпечує рівновагу між знаннями, вміннями, ставленнями учнів та їхніми реальними життєвими потребами. Наскрізні уміння слугують підставою для інтеграції освітніх галузей.

У проекті Стандарту початкової освіти розглядаються такі наскрізні вміння в розвитку:

 1. Розв’язую проблеми
 2. Критично мислю
 3. Творчо мислю (креативність)
 4. Співпрацюю
 5. Ефективно спілкуюся
 6. Розвиваю власний емоційний інтелект
 7. Досліджую
 8. Організовую свою діяльність
 9. Рефлексую
 10. Читаю вдумливо

Що свідчить про зміщення акцентів зі знаннєвих результатів на діяльнісні , що є ознакою реалізації компетентнісного підходу у навчанні.

Слайд 10: Наприклад, учні 1 та 2 класів не мають механічно заучувати таблиці додавання і віднімання відповідно в межах 10 і в межах 20, а мають володіти обчислювальною навичкою у додаванні та відніманні чисел в межах 10 і в межах 20.

Слайд 11: Аналогічно з таблицями множення – учні 2 класу не повинні зазубрювати таблиці множення, а мають розуміти сутність арифметичної дії множення як додавання однакових чисел, і, виходячи з цього відновлювати певні результати таблиці. Учні мають розуміти особливості таблиць множення і використовувати їх при відтворенні табличних результатів. В 2 класі при визначенні результату множення, діти можуть або вдатися до знаходження суми кількох рівних чисел або використовувати знання попереднього чи наступного результату, або застосувати переставний закон множення або вдатися до групування однакових доданків або до послідовного множення. Ці таблиці множення складаються в 2 класі, щоб учні разом з вчителем мали можливості їх дослідити та визначити в них певні закономірності. В 3 класі вимога підвищується – учні мають володіти обчислювальною навичкою , а це означає, що вони повинні швидко і правильно застосовувати таблиці множення у обчисленнях.

Слайд 12: Для вільного застосування учнями знань є необхідність розуміння навчальної інформації. Розуміння навчальної інформації досягається виконанням практичних вправ. Наприклад, 1 клас: розуміння сутності арифметичних дій додавання і віднімання досягається шляхом продуманої системи навчальних задач, які реалізують етапи: підготовки, ознайомлення і закріплення. На етапі підготовчої роботи до введення понять дій додавання і віднімання, учні виконують практичні вправи на об`єднання двох груп предметів, геометричних фігур в одну групу, та на вилучення групи предметів та демонстрацію решти. Від практичних вправ з роздатковим матеріалом переходимо до розгляду малюнків, на яких проілюстровано об`єднання та вилучення, а також учні під керівництвом вчителя показують всі елементи, що одержали в результаті об`єднання та частину елементів, яка залишилася після вилучення її частини. На наступному етапі ознайомлення – після виконання практичних вправ з додатковим матеріалом повідомляємо, що практичній дії об`єднання двох груп предметів , геометричних фігур в одну групу відповідає арифметична дія додавання, замінюємо сполучник «і» словом «додати» і демонструємо учням знак, яким позначається арифметична дія додавання. Складаємо рівність з використанням знака «+», і зазначаємо, що цей запис є рівністю, оскільки вона містить знак « =», а запис, який розташований ліворуч знака = є виразом. Аналогічно відбувається ознайомлення з арифметичною дією віднімання. Далі учні мають, під керівництвом вчителя, переходити від практичних дій з предметами, від малюнків, на яких демонструється об`єднання та вилучення до відповідних виразів або рівностей. З метою формування в учнів дії моделювання на наступному етапі учні переходять від демонстрації об`єднання та вилучення геометричних фігур, сюжетних малюнків до демонстрації об`єднання та вилучення за допомогою відрізків, до схематичної інтерпретації арифметичних дій додавання і віднімання. Звичайно, що учні ще не виконують подібні схеми, а добирають схему до сюжетного малюнку і навпаки, учні добирають до схеми вираз і навпаки. Лише згодом до ситуацій, в яких треба продемонструвати всі об`єкти, або вилучити частину об`єктів, учні вчаться самостійно складати схеми зручним для себе способом.

Таким чином, на прикладах ми розглянули істотні ознаки оновленого Стандарту. Як вчителю її реалізувати? Передусім треба проаналізувати оновлену програму, Стандарт початкової освіти, зіставивши змістову та результативну частини, треба проаналізувати, якого результату мають досягти ВСІ учні, проаналізувати зміст теми у підручнику, визначити і вилучити завдання, які не відповідають, та впевнитися, чи достатньо в підручнику завдань для досягнення результатів, якщо ні, – то запланувати розробку цих завдань і далі приступити до складання календарно – тематичного планування у довільній формі, передбачивши динаміку досягнення програмових результатів.

Матеріал надається в цифровому вигляді: PPTX (презентація); розмір 2Мb.

Завантажити

Як завантажити

Авторськими правами на розміщений матеріал володіє автор, що підтверджено сертифікатом про публікацію №17-758 від 25.10.2017рокуВідповідальність за достовірність та якість викладеного матеріалу також несе автор матеріалу. 

Категорія: Для вчителів | Додав: musajana (07.11.2017)
Переглядів: 151 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
САЙТ МУСАЄВОЇ ОКСАНИ ЛЕОНІДІВНИ © 2020 uCoz